понеділок, 11 вересня 2017 р.

Робочий зошит

Ось такий робочий зошит з інформатики підготував наш авторський колектив в Українському освітянському видавничому центрі "Оріон" :Для уроку на тему "Електронні карти. Режими перегляду карт. Віртуальні подорожі сузір’ями, планетами, материками, океанами. Доповнення власної карти мітками (за матеріалами природознавчого характеру рідного краю)" у зошиті першим пропонується завдання на заповнення пропущених слів у реченнях. Після відшукання слід-підказок на малюнку, обговорення та виконання вправи у робочому зошиті отримуємо міні-підручник, яким завжди може скористатись учень засвоєння нових знань та повторення головного.

Хороший дизайн та поліграфія зошита - це насамперед виховання почуття прекрасного, а потім засіб, який підкреслює зміст.

На сторінках зошита автори пропонують багато цікавих вправ, у яких потрібно висловити своє ставлення, за­повнити пропущене, розв’язати ребуси чи логічні за­вдання, відновити порядок дій в алгоритмі, згрупувати об’єкти чи назвати їх. Для виконання таких завдань учневі потрібно буде застосувати знання та вміння, отри­мані з підручника, пояснення вчителя, під час спільної роботи з однокласниками чи виконання завдань на комп’ютері, а також з власного досвіду, з розповідей батьків і старших друзів.
Важливою складовою уроку є виконання вправи на рефлексію та самооцінювання

Оптимальна кількість вправ на урок дозволяє ефективно використовувати час роботи за комп'ютером та закріплювати знання та формувати уміння. 


понеділок, 4 вересня 2017 р.

Навчально-методичне забезпечення інформатики у 2017-2018 н.р.

Шановні колеги! Наш авторський колектив до початку нового навчального року підготував для початкової школи серію навчальних посібників.

Навчальний посібник «Інформатика, робочий зошит, 2 клас», «Інформатика, робочий зошит, 3 клас», «Інформатика, робочий зошит, 4 клас» створені згідно з чинною програмою з інформатики для 2-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
Завдання, подані в посібнику, спрямовані на закріплення та поглиблення знань і вмінь учнів з інформатики. Наприкінці кожного уроку подано рубрику, де учням пропонується оцінити свої знання та вміння.

Наявність логічних завдань сприятиме розвитку логічного та творчого мислення, кмітливості та підтримання інтересу до предмета. Зазначимо, що завдання, подані у посібнику, не потребують багато часу на виконання, оскільки передбачається лише часткове дописування, домальовування, поєднання зображень лініями тощо. В посібнику відображено міжпредметні зв’язки, використовуються знання, набуті учнями при вивченні інших предметів.

Дані посібники можна використовувати як окрему одиницю без прив’язки до певного підручника, оскільки запропоновані у ньому завдання відповідають програмі.

Усі посібники пройшли апробацію, рецензування та експертизу, розглянуті та затверджені Науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки України та мають відповідні грифи з рекомендаціями до використання.

Робочі зошити для 2 та 3 класів уже чекають своїх маленьких користувачів, яким буде цікаво і весело навчатись інформатики з яскраво ілюстрованим та креативним помічником. Посібник для 4 класу можна замовляти наприкінці тижня в УОВЦ "Оріон" у відділі реалізації http://www.orioncentr.com.ua/контакти

Розміщуємо окремі сторінки робочого зошита з інформатики для 4 класуРобочий зошит для 4 класу відповідає тематичному плануванню, яке можна завантажити за посиланням: